?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甉|癄Q「心声」维修电工如何发展自己,你的“钱E?你想q吗Q?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="ڸװƹ޹˾22选5胆拖中奖金额,22选5杀号秘籍,体彩22选5中奖方法,中原风采22选5中奖,体彩22选5下期预测,中原风采22选5开奖奖金,中原风彩22选5走势图表,中国体育彩票22选5重号分布图,龙江风采福彩22选5,天天乐22选5,云南22选5开奖" /><meta name="keywords" content="22选5所有号码,河南福彩22选5基本走势图,云贵川22选5走势图" /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.yqjasm.tw">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a href="http://bbs.cnelc.com/" target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a href="http://v.cnelc.com/">视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a href="http://www.ceeia.com/" target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a href="http://www.315mro.com/" target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a href="http://www.315mro.cn/" target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.yqjasm.tw/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a href="http://xnyqc.cnelc.com/" class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://xzndq.cnelc.com/" class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://kcd.cnelc.com/" class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a href="http://xjqr.cnelc.com/" class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://xgf.cnelc.com/" class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://zdh.cnelc.com/">自动?/a></li><li><a href="http://wlw.cnelc.com/">物联|?/a><a href="http://yjs.cnelc.com/">云计?/a><a href="http://jnhb.cnelc.com/">节能环保</a></li><li><a href="http://wyq.cnelc.com/">E_?/a><a href="http://bpq.cnelc.com/">变频?/a><a href="http://www.yqjasm.tw/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a href="http://dydq.cnelc.com/">低压电器</a><a href="http://zgydq.cnelc.com/">高压电器</a><a href="http://dxdl.cnelc.com/">늺늼</a></li><li><a href="http://dlq.cnelc.com/">断\?/a><a href="http://blz.cnelc.com/">遉K?/a><a href="http://dldl.cnelc.com/">电力늼</a></li><li><a href="http://jdq.cnelc.com/">l电?/a><a href="http://dqkg.cnelc.com/">隔离开?/a><a href="http://txdl.cnelc.com/">通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a href="http://yqyb.cnelc.com/">仪器仪表</a><a href="http://wjgj.cnelc.com/">五金工具</a><a href="http://fbdq.cnelc.com/">防爆电器</a></li><li><a href="http://dnb.cnelc.com/">电能?/a><a href="http://ddgj.cnelc.com/">电动工具</a><a href="http://fbd.cnelc.com/">防爆?/a></li><li><a href="http://llj.cnelc.com/">量?/a><a href="http://dggj.cnelc.com/">电工工具</a><a href="http://fbkg.cnelc.com/">防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a href="http://jzdq.cnelc.com/">建筑电器</a><a href="http://dpdsb.cnelc.com/">输配电设?/a><a href="http://dzyqj.cnelc.com/">电子元器?/a></li><li><a href="http://pdx.cnelc.com/">配电?/a><a href="http://byq.cnelc.com/">变压?/a><a href="http://cgq.cnelc.com/">传感?/a></li><li><a href="http://mbkg.cnelc.com/">面板开?/a><a href="http://dljj.cnelc.com/">电力金具</a><a href="http://jcdl.cnelc.com/">集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.yqjasm.tw/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄Q「心声」维修电工如何发展自己,你的“钱E?你想q吗Q?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q张工注册电气工E师 作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/12/6 16:28:05</span><input type="hidden" id="ID" value="100907955"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Q「心声」维修电工如何发展自己,你的“钱E?你想q吗Q]:电工作ؓ一个纯技术工U,在企业中的发展存在一些局限性,除了在本行业任职外,在其他行业Q职往往无法获得长远发展Q因Z业生产所需技术与电工技术毫不相qԌ那么电工在这U企业工作会受到限制Q干一辈子可能q是...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 电工作ؓ一个纯技术工U,在企业中的发展存在一些局限性,除了在本行业任职外,在其他行业Q职往往无法获得长远发展Q因Z业生产所需技术与电工技术毫不相qԌ那么电工在这U企业工作会受到限制Q干一辈子可能q是电工。除了在与电工技术有关的企业中Q职外Q大部分的电工都在与本行毫不相关的其他企业工作,那么作ؓ一个电工如何更好的发展自我呢? </p> <p style="text-indent:2em;"> 有h认ؓ首先要全面的熟练的掌握技术,既然入这一行就要学好练好,熟练掌握技术,q是电工生存的根本。而创业最好的条g是从自己最熟悉的行业做P所以其ơ要明白电工的优势与劣势Q实际上q一行业有许多的优势Q如电工技术应用面q泛Q工作清闲业余时间多Q而且与其他技术有相同之处Q如果我们能充分利用q些优势Q条件成熟,也可以利用自己掌握的技术干Z番事业?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20191206/20191206162728_2825.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 如果认ؓ作ؓ一名电工在自己p的企业中无发展空_那就应蟩Z业,充分的利用业余时_利用技术应用广泛的优点Q到C会当中L发展Q因Z业时间比较长Q认识的同行朋友比较多,他们当中有许多h把自己所掌握的技术发挥得比较好,例如我的一个朋友,技术比较全面,能阅d斚w的电器图U和建筑电器安装囄。他qx除了在企业中上班工作外,从分得利用业余时间在外兼职,与装饰公司合作承包电器安装工E也与正在筹建的工厂企业联系从中承包电器安装或者后期维修。后来干脆辞职自己拉起队伍成立电器安装公司,一斚w承接电器安装工程另一斚w做电器代理,q的风生水vQ生意很是红火?</p> <p style="text-indent:2em;"> 有一个电工,他从业时间比较长Q圈内的朋友比较多,他利用这一优势qv电工材料批发Q后来销量大了以后自׃来电U生产设备,生非标늺。据了解6qx以下的电U生产设备非常简单hg廉,关键在销路。所以他做得也非常好值得我们借鉴?</p> <p style="text-indent:2em;"> 「心声」维修电工如何发展自己,你的“钱E?你想q吗Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 「心声」维修电工如何发展自己,你的“钱E?你想q吗Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1Q兼职,大家都清楚电工工U工作清Ԍ如果技术熟l^时维修ƈ不需要多长的旉Q而一些中企业ؓ了降低成本或Ҏ不需要设立电器维修班Q这׃ؓ电工D提供了很大的I间。做D不仅练了技术而且增加了个人收入,一举两得何乐而不为?关于D的信息,大家可以从自己所在的城市专门的兼职网站查询,或在人才市场查询?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q做代理Q长旉从事q个行业的hQ无可避免的要接触到圈内的朋友,q时应广泛的讄人际关系|。创业最好的条g是从自己最熟悉的行业做P比如做电工材料代理,你可以充分的利用自己圈内的朋友帮助销售,l与提成。如果你没有信心投一大笔钱做代理Q我你可以暂时帮助电器材料运营商做兼职业务员Q等你熟悉进货渠道,q作ҎQ有了固定客P你就可以自己单干了。但在这里我要提醒大家一句,要选择好市场切入点Q入冬以来各个在建项目基本进入收ND,相应的电工材料消耗会逐渐减少。相反,初春时段新徏建筑目上马或企业扩建,会引起大量的电工材料消耗,q时电工材料会进入销量旺季。这是切入市场是最合适的。当然个人可以根据自w的情况谨慎选择?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3Q担任雇L接安装工E。这其中最好的合作伙伴是装饰公司,因ؓ一些装饰公怸标以后,其装饰工E会分包出去Q这时我们可以利用专业所长从中承包一些小的电器安装工E。而且可以与一些小的个体装饰公司合作共同承接工E,也可以与正在{徏的工厂联pL接电器安装。无论如何,如果L合作那么利润分配合同是一定要制定的,避免一些不愉快的事情发生?</p> <p style="text-indent:2em;"> 总而言之,作ؓ一名电工发展自qҎ有很多,如果你实在没有能力蟩Z业,你也可以利用电工技术与其他技术相通的优势学习一些其他的技术如焊工Q多掌握一门技术,也可以在以后的就业求职,加薪当中立于不|之地。努力发现自己,加aQ?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/191216/AD100908309_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工高手ȝ的接地和接零</a></li><li>· <a href="/text/32/191216/AD100908308_1.html" target="_blank">甉|癄Q鸟站在늺上真的不会触电吗Q?/a></li><li>· <a href="/text/32/191216/AD100908307_1.html" target="_blank">甉|癄Q「技术」关于配电变压器温升的试</a></li><li>· <a href="/text/32/191216/AD100908306_1.html" target="_blank">甉|癄Q「收藏」徏{电气设计需要注意的</a></li><li>· <a href="/text/32/191216/AD100908298_1.html" target="_blank">甉|癄Q高铁和动R的区别是什么?</a></li><li>· <a href="/text/32/191216/AD100908294_1.html" target="_blank">甉|癄Q电气五防是什么?</a></li><li>· <a href="/text/32/191213/AD100908279_1.html" target="_blank">甉|癄Q电气h必看Q很详细的配늟识!</a></li><li>· <a href="/text/32/191213/AD100908277_1.html" target="_blank">甉|癄Q「收藏」电气h必看Q很详细的配</a></li><li>· <a href="/text/32/191213/AD100908208_1.html" target="_blank">甉|癄Q「收藏」一文章让你秒懂“输?/a></li><li>· <a href="/text/32/191213/AD100908206_1.html" target="_blank">甉|癄Q「涨知识」h来离不开电,?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/191216/AD100908309_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工高手ȝ的接?/a></li><li>·<a href="/text/32/191216/AD100908308_1.html" target="_blank">甉|癄Q鸟站在늺上真的不</a></li><li>·<a href="/text/32/191216/AD100908307_1.html" target="_blank">甉|癄Q「技术」关于配电变?/a></li><li>·<a href="/text/32/191216/AD100908306_1.html" target="_blank">甉|癄Q「收藏」徏{电气设?/a></li><li>·<a href="/text/32/191216/AD100908298_1.html" target="_blank">甉|癄Q高铁和动R的区别是</a></li><li>·<a href="/text/32/191216/AD100908294_1.html" target="_blank">甉|癄Q电气五防是什么?</a></li><li>·<a href="/text/32/191213/AD100908279_1.html" target="_blank">甉|癄Q电气h必看Q很详细</a></li><li>·<a href="/text/32/191213/AD100908277_1.html" target="_blank">甉|癄Q「收藏」电气h必看Q?/a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/191126/AD100907416_1.html" target="_blank">甉|癄Q热式气体质量流量计</a></li><li>·<a href="/text/32/191126/AD100907401_1.html" target="_blank">甉|癄Q涡街流量计与节式</a></li><li>·<a href="/text/32/191125/AD100907361_1.html" target="_blank">甉|癄QHDGB无线高低压电?/a></li><li>·<a href="/Article/9/191025/AD100906034_1.html" target="_blank">_Zpȝ商业成功案例Q佛</a></li><li>·<a href="/Article/15/191024/AD100905983_1.html" target="_blank">甉|癄Q什么是防爆灯?</a></li><li>·<a href="/Article/9/190921/AD100905025_1.html" target="_blank">_U技电表成功案例Q丽</a></li><li>·<a href="/text/32/190920/AD100905014_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何修理维护力士乐</a></li><li>·<a href="/text/32/190920/AD100905006_1.html" target="_blank">甉|癄Q宝徯座阀的安装与</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.yqjasm.tw/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.yqjasm.tw/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.yqjasm.tw/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.yqjasm.tw/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.yqjasm.tw/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.yqjasm.tw/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.yqjasm.tw/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.yqjasm.tw/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.yqjasm.tw">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.yqjasm.tw/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.yqjasm.tw/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.yqjasm.tw/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.yqjasm.tw/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.yqjasm.tw/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.yqjasm.tw/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.yqjasm.tw/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.yqjasm.tw/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.yqjasm.tw/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.yqjasm.tw/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=3546498967&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2190850779&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1501456565&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1501456565&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=928246603&site=中国工业电器|?menu=yes"><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' href='https://credit.szfw.org/CX20160413018585820112.html' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a href='http://www.sgs.gov.cn/lz/licenseLink.do?method=licenceView&entyId=20120130112634103' target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href='http://www.zx110.org/' target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" href="http://www.miitbeian.gov.cn" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <a href="http://www.yqjasm.tw/"><span class="STYLE1">22ѡ5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>